× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Welkom

VOM bijeenkomst 15 juni 2021

 

Op 15 juni 2021 organiseert de Dienst Justitiële Inrichtingen een bijeenkomst over Vrijheidsbeneming Op Maat (VOM) van Justitiële Jeugd. We informeren graag alle betrokkenen over de voortgang van het programma VOM, de pilots die lopen en deelonderwerpen waar men mee bezig is. Waar mogelijk betrekken wij deelnemers bij diverse onderwerpen zodat wij hun input kunnen meenemen in de vervolgstappen. De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) en Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ) én netwerkpartners zoals de Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten, de (jeugd)reclassering, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht.

Ben je benieuwd wat de nieuwe aanpak van jongeren in detentie voor jouw werk betekent? Doe dan mee aan de online VOM bijeenkomst op 15 juni aanstaande:

 • Informatie & ontmoeting vanaf je werkplek
 • Laat je bijpraten over VOM & de ontwikkelingen vanuit de KVJJ, de JJI en vernieuwende voorstellen voor maatwerk
 • Online kennismaking met collega’s en ketenpartners uit het hele land

 

 

 

 

We starten de middag met een korte plenaire presentatie over het programma. Vervolgens kunnen deelnemers kiezen uit workshops die aangeboden worden in twee rondes:

 • Van risicotaxatie naar management
 • Laag beveiligde unit RJJI De Hunnerberg
 • KVJJ toeleiding en plaatsing
 • ICT-Innovatie in jeugd-detentie en behandeling
 • Ketensamenwerking
 • Arbeidstoeleiding RJJI Den Hey-Acker
 • Maatwerk in zorg en beveiliging, hoe gaat dat eruit zien?
 • Relationele beveiliging in KVJJ Amsterdam
 • Visuele begeleiding

Wil je nu al meer weten? Op de website VOM vind je informatie, een animatie en artikelen over het programma. Of schrijf je in voor de VOM-nieuwsbrief.

Schrijf je nu in voor de VOM Bijeenkomst! Deelname is gratis.

Plenair programma

Plenaire Opening

14:30 - 14:45 uur

Plenaire Afsluiting

16:45 - 17:00 uur

Programma - Digitale Workshop

ICT-Innovatie in jeugd-detentie en behandeling

Ernst Eilering (SSC-I DJI / Justitiële ICT Organisatie)

Eerste ronde
14:45 - 15:40 uur

Hoe plaats ik een jongere in de KVJJ?

Jiske Wallace-Lems (Dienst Justitiële Inrichtingen) (e.a.)

Eerste ronde
14:45 - 15:40 uur

Relationele Beveiliging in KVJJ Amsterdam

Ruud Jacobs (Levvel) (e.a.)

Eerste ronde
14:45 - 15:40 uur

Maatwerk in zorg en beveiliging, hoe gaat dat eruit zien?

Imke Ridder (DJI) (e.a.)

Eerste ronde
14:45 - 15:40 uur

Van risicotaxatie naar management

Sanne Hillege (JJI Lelystad, Pluryn)

Eerste ronde
14:45 - 15:40 uur

Laag beveiligde unit RJJI De Hunnerberg

Jean-Paul Robbertz () (e.a.)

Eerste ronde
14:45 - 15:40 uur

KVJJ ketensamenwerking

Ankie Tent (KVJJ Noord/ Elker) (e.a.)

Eerste ronde
14:45 - 15:40 uur

Visuele begeleiding

Francois Backes (Via Jeugd)

Tweede ronde
15:45 - 16:40 uur

Arbeidstoeleiding

Roan van Amstel (HET GINNEKENCOLLEGE, Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie Den Hey-Acker) (e.a.)

Tweede ronde
15:45 - 16:40 uur

Hoe plaats ik een jongere in de KVJJ?

Jiske Wallace-Lems (Dienst Justitiële Inrichtingen) (e.a.)

Tweede ronde
15:45 - 16:40 uur

Maatwerk in zorg en beveiliging, hoe gaat dat eruit zien?

Imke Ridder (DJI) (e.a.)

Tweede ronde
15:45 - 16:40 uur

Van risicotaxatie naar management

Sanne Hillege (JJI Lelystad, Pluryn)

Tweede ronde
15:45 - 16:40 uur

KVJJ ketensamenwerking

Ankie Tent (KVJJ Noord/ Elker) (e.a.)

Tweede ronde
15:45 - 16:40 uur


naar boven